075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Wie is De Zorgdeler

De Zorgdeler is een kleinschalig bedrijf dat specialistische zorg biedt aan kinderen en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. In haar zoektocht naar passende zorg voor haar twee autistische kinderen is Boukje Priester ruim vijftien jaar geleden gestart met een zorgadviesbureau, door de vele onduidelijkheid in de zorg en de toenemende vraag naar maatwerk. Zij is begonnen met het schrijven van zorgplannen voor aanvragen en heeft ouders geadviseerd hoe ze het beste hun PGB budget konden inzetten. In de loop van de jaren bleek dat de zorg die geleverd werd door andere organisaties vaak niet aansloot bij het maatwerk dat gezinnen nodig hadden. Om hierop in te spelen is Boukje in de loop van 2008 gestart met het inzetten van pedagogisch personeel in de gezinnen vanuit haar nieuwe organisatie, De Zorgdeler. Haar echtgenoot en tevens vennoot in de firma, Siep Priester, houdt zich bezig met de dagelijkse gang van de bedrijfsvoering.

De Zorgdeler werkt met universitair geschoold personeel, omdat zij de kennis en vaardigheden hebben om adequaat te kunnen helpen bij de complexe problematiek die vaak aanwezig is.  Als kleinschalig zorgteam kunnen zij juist het maatwerk bieden en snel reageren in crisissituaties.

Het doel is om de zorgtaak te verlichten. Zij willen als het ware uw zorg delen, waardoor de belasting voor u afneemt. De bedrijfsnaam past dan ook goed bij de persoonlijke filosofie van Boukje en Siep. Zorg delen doe je samen met cliënten, door naast hen te gaan staan en door middel van de zorg die wordt geboden een stabiele gezinssituatie te creëren.

Daarbij weten zij als geen ander hoe zwaar de zorgtaak kan zijn doordat zij zelf twee kinderen hebben met een autismespectrumstoornis. Zij weten hoe belangrijk het is om de zorg te delen met professionals om het uiteindelijk vol te kunnen houden. Door die ervaring en de kennis die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan, zijn zij in staat om snel te handelen en te zien wat er in een situatie nodig is. Zij zijn goed op de hoogte van de pedagogische mogelijkheden en kunnen vanuit deze kennis hun medewerkers inzetten in de gezinnen.