075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Trainingen

Zelfredzaamheid te vergroten

De ontwikkeling van een kind met een stoornis kan gestimuleerd worden door diverse trainingen om de zelfredzaamheid te vergroten. Orthopedagogen van de Zorgdeler maken hierbij een plan op maat. Te denken valt aan:

  • Leren zelfstandig reizen met het openbaar vervoer
  • Leren omgaan met geld/organisatie van financiĆ«n
  • Leren uitvoeren van handelingen voor de persoonlijke hygiĆ«ne
  • Leren omgaan met vrije tijd
  • Leren plannen en organiseren
  • Leren omgaan met prikkels en het voorkomen van overprikkeling.

Tevens is er de mogelijkheid om trainingen in te slijpen in de thuissituatie door onze orthopedagogen/psychologen. Zo kunnen wij het kind leren de geleerde vaardigheden van bijvoorbeeld een angstreductietraining te generaliseren naar de thuissituatie. Het generaliseren van aangeleerde vaardigheden naar de praktijk van alledag is van groot belang, omdat dit de kansen vergroot in de maatschappij. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere trainingen of behandelingen, zoals de stop-denk-doe methode, het leren omgaan met boosheid of het leren toepassen van een SOVA training bij het leren doen van een boodschap.

U kunt ons altijd vragen naar de meerdere mogelijkheden voor trainingen op maat.