075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Diagnostiek

De Zorgdeler biedt naast specialistische begeleiding tevens behandeling (CGT) en diagnostiek. Wij kunnen intelligentie en sociaal-emotioneel onderzoek verrichten op locatie of in de thuissituatie. Dit voor kinderen en (jong-) volwassenen.

Het belang van intelligentie en sociaal-emotioneel onderzoek

Wanneer sprake is van stagnatie op school of veranderingen in het gedrag kan het belangrijk zijn om een betrouwbare inschatting van de intelligentie te hebben. Waarom is het kind in bepaalde dingen heel goed en loopt het op andere gebieden vast? Welke leerprestaties kun je van het kind verwachten? Zijn de gestelde eisen passend bij het kind? Hoe staat het kind ten opzichte van zijn leeftijdgenoten?

De vraag of het kind wordt overvraagd of dat er sprake is van ondervraging kan tevens middels intelligentieonderzoek bekeken worden. Bij verkeerde inschatting van de capaciteiten van het kind kunnen er naast gedragsproblemen ook emotionele problemen voorkomen. Onderzoek naar het zelfbeeld van het kind is daarom ook van groot belang. Aansluitend hierop kan in de vorm van cognitieve gedragstherapie een behandeling op maat worden geboden.

De Zorgdeler werkt met orthopedagogen welke bevoegd zijn om diagnostiek af te nemen en specialistische hulp te bieden.

Testmateriaal

De Zorgdeler werkt met de WISC-V. De WISC-V is de allernieuwste versie van ’s werelds meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar. De test is geheel herzien en aangepast in aan de huidige tijd en sluit beter aan op de ontwikkeling van het kind. Voor intelligentieonderzoek bij 17+ wordt gebruik gemaakt van de WAIS-IV.