075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Zorgwetten

De Zorgdeler levert zorg via indicaties binnen de Jeugdwet, de Wet langdurige Zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO).