075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Het zorgaanbod

De Zorgdeler biedt specialistische begeleiding, diagnostiek, behandeling en persoonlijke verzorging.

Plan van aanpak

Er vindt zorginventarisatie plaats en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is het uitgangspunt voor de zorg in het gezin. Hierin staat alle zorg beschreven die nodig is, alsmede de doelen en hoe deze te bereiken. Uitgangspunt is het principe van “1 gezin, 1 plan” hetgeen transparantie en duidelijkheid verschaft naar iedereen die betrokken is in het gezin. Daarbij is dit plan ook essentieel voor toegang tot een maatwerkvoorziening (PGB) van de gemeenten.

Doelgroep

Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit begeleiding/behandeling van kinderen met psychiatrische en/of lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen. Een klein deel van de cliëntengroep bestaat uit volwassenen met beperkingen. De begeleiding wordt vaak wekelijks geboden, zowel op vaste tijdstippen als op afroep en kan tevens op verschillende plekken plaatsvinden (thuis, school, werk, sportclub).