075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Visie

De Zorgdeler biedt specialistische zorg door een orthopedagoog/psycholoog in te zetten in de thuissituatie/op locatie op afgesproken tijden. De Zorgdeler heeft de visie dat deze zorg onontbeerlijk is voor jongeren met psychiatrische stoornis om tot ontwikkeling te komen en hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat later de kans groter is tot participatie in de maatschappij. Ouders dienen maximaal ondersteund en ontlast te worden in hun opvoedingstaak bij het grootbrengen van een jongere met een psychiatrische stoornis. Daar waar reguliere zorgtrajecten snel worden afgesloten, zien wij in de praktijk dat het essentieel is de gezinnen jarenlang goed te ondersteunen bij alle levensfasen. Ieder fase kent zijn eigen problematiek en vraagt om een doelgerichte aanpak.

Vanwege bovenstaande visie, laat de Zorgdeler zich niet als onderaannemer inhuren of in natura aanbesteden. Juist door zelf de autonomie te houden, kan de Zorgdeler maatwerk bieden. De Zorgdeler is ook geen concurrent van de aanbestede zorgbedrijven, omdat de werkwijze geheel verschilt. Door zorg in te zetten in het (gezins)systeem, kunnen alle facetten meegenomen worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind/jongere. Hierbij valt te denken aan school, werk, dagbesteding, vrienden en familie. De Zorgdeler kan bogen op bijna 20 jaar ervaring en ziet dat deze methodiek leidt tot goede resultaten.