075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Begeleiding en behandeling

Begeleiding (Thuis/Schoolsituatie)

Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie van de cliënt. Onder begeleiding kunnen de volgende zaken vallen: Overname toezicht om ouders te ontlasten, aanbrengen van structuur/ritme, het vergroten van de zelfredzaamheid, hulp bij plannen en organiseren, psycho educatie en ouderbegeleiding.

Naast begeleiding in de thuissituatie kan er tevens begeleiding of observatie op school plaatsvinden door een van onze orthopedagogen/psychologen. Hierbij kan er aan verschillende doelen worden gewerkt. Denk hierbij aan interactie met andere leerlingen, schaduwhulp in de klas, hulp en inzicht bij overprikkeling in de klas, hulp tijdens vrije en sociale momenten (pauze, gym) en adviezen voor leerkracht.

Behandeling

De orthopedagogen van de Zorgdeler kunnen (zowel thuis al op locatie) behandeling op maat bieden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Angstreductietrainingen
 • Leren omgaan met uitgestelde aandacht
 • De Ik-pubertraining
 • Verminderen van rigiditeit
 • Zelfbeeld versterken
 • Opkomen voor jezelf
 • Stop-Denk-Doe
 • Denk goed, voel je goed
 • Omgaan met overprikkeling
 • SOVA training
 • Het programma “The Transporters: hier kunnen kinderen met autisme emoties mee leren herkennen.

De Zorgdeler werkt ook met e-health van Therapieland. Wij hebben de module specialistische GGZ ingekocht en tevens modules/trainingen voor autisme, adhd en jeugd.

Door middel van Therapieland krijgt de cliënt onder andere psycho-educa en opdrachten aangeboden, kunnen er veilig berichten worden gewisseld en kan de sociale omgeving van de cliënt worden ingezet en geactiveerd. De cliënt/ouders kan/kunnen op een zelfgekozen plaats en in zijn/hun eigen tempo werken aan zijn/hun klachten/vaardigheden.
Therapieland hanteert drie kernwaarden. Ten eerste stimuleren zij de eigen regie, omdat zij in de kracht van autonomie geloven. Daarnaast geloven zij in de kracht van het netwerk. Zo kunnen cliënten hun sociale omgeving uitnodigen en kunnen zorgprofessionals worden gekoppeld. Ten slotte committeren zij zich aan het gebruik: ze ontwikkelen e-Health die ook echt gebruikt wordt. Met Therapieland willen ze een effectieve en kwalitatieve oplossing bieden en ervoor zorgen dat de druk voor zorgpersoneel verlaagd wordt, er minder wachtlijsten zijn en intensievere zorg wordt voorkomen.

Naast de genoemde behandelprogramma’s en begeleidingen kunnen de orthopedagogen/psychologen van De Zorgdeler ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen gemaakt behandelprogramma voor een specifiek (gedrags-)probleem.